سه نشانه تضعیف اقتصاد ایران

احمد تشکینی

0

۱- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده بخش صنعت:

شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۹۹٫۳ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. پایین‌تر بودن سطح تولید سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده طی دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسی ۲۴ زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت پایین‌تر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ است.

۲- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی ۵ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است.

۳- کاهش رشد بهره‌وری:

طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت ۰٫۷ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی ۰٫۷ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۰٫۴۴ درصد بوده است.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد