دانشگاهیِ مردم مدار در برابرِ دانشگاهیِ شومن

محمد باقر تاج الدین

باید بین این دو عنوان دانشگاهی مردم مدار و دانشگاهی شومن تفکیک قائل شد و اولی را بر دومی ترجیح داد و مراقبت کرد که هرگز در دام دومی نیافتیم . لذا درباره این دو موضوع توضیحاتی را به شرح زیر می‌آورم. تا چه آید و چه قبول افتد:

بیشتر بخوانید

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد