دانشگاهیِ مردم مدار در برابرِ دانشگاهیِ شومن

محمد باقر تاج الدین

0

باید بین این دو عنوان دانشگاهی مردم مدار و دانشگاهی شومن تفکیک قائل شد و اولی را بر دومی ترجیح داد و مراقبت کرد که هرگز در دام دومی نیافتیم . لذا درباره این دو موضوع توضیحاتی را به شرح زیر می‌آورم. تا چه آید و چه قبول افتد:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/q7rxgf4q69neh0g/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%90_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%90_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%90.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد