تاثیر شرایط امروزی اقتصادی در کشور بر افزایش جرایمی مانند سرقت

زهره غلامعلی زاده

(AP Photo/David Goldman)
0

این روزها شاهد وضعیت بسیار بدی در زمینه اقتصادی در سطح کشور هستیم.شرایطی که بر اوضاع اقتصادی تمامی افراد اعم از طبقات ثروتمند و فقیر جامعه تاثیر بسزایی داشته است.اما در این میان طبقات ضعیف جامعه بسیار ضعیف تر گشته اند و حتی تعداد زیادی از آنها توانایی تامین نیازهای اولیه را هم ندارند.

به عبارت بهتر دو نوع فقر وجود دارد:

۱-فقر مطلق

۲- فقر نسبی

فقر مطلق به عنوان تامین هزینه ها و نیازهای اولیه ی زندگی و فقر نسبی در جهت رفاه بیش تر در زندگی و ارتقای میزان درآمد است.
لذا در جرایم مالی نظیر سرقت، در تحقیقات تجربی اثبات شده است که این عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگزار است.

با توجه به نظریه فشار مرتون، وقتی در جامعه ای مردم نتوانند از راه های قانونی به اهداف خود برسند، راه های نامشروع و غیرقانونی را برای رسیدن به مقاصد خود طی می کنند و به این ترتیب حتی برای تکه نانی و سیرکردن شکم خود و خانواده دست به سرقت می زنند.

آن چه در عالم واقع شاهد بوده ایم ارتکاب سرقت ها معمولا در غالب موارد توسط معتادین به مواد مخدر ارتکاب می یافته و امروز با گران شدن مواد مخدر ناشی از تورم احتیاج این قشر به مواد و راه کار ایشان برای تهیه پول امری است که موجب افزایش آمار سرقت ها خواهد بود . طرح توزیع مواد مخدر بین معتادین نیز مسکوت مانده است و به عنوان یک راه کار عملی برای شناخت و حمایت نامحسوس تا کنون عملی نشده است ‌.

وقتی در جامعه ای جرم سرقت به وفور ارتکاب یافت به تبع آن مجازات حبس نیز برای این جرم باعث افزایش آمار زندانیان خواهد شد.زندان هایی که به جای اصلاح و بازپروری، محکومین را به مجرمین حرفه ای تبدیل می کند.

از طرف دیگر با برچسب مجرمانه سارق بر افرادی که ممکن است قبل از به وجود آمدن این شرایط بد اقتصادی مرتکب جرمی نشده باشند و حال بر اثر فشار غیرقابل تحمل اقتصادی بر زندگیشان، مجبور به ارتکاب شده باشند، بر مجرمان و بزهکاران جامعه افزوده خواهد شد و در نهایت شاهد جامعه ای خواهیم بود که به جای پیشرفت و ترقی و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …به جامعه ای مملو از بزهکار ریز و درشت بدل خواهد گشت و به انحطاط خواهد رفت.

پس لازم است که مقامات و مسوولین جامعه هرچه سریعتر احساس مسوولیت بیشتری نمایند و چاره ای برای این اوضاع بد اقتصادی بیندیشند تا مردم بر اثر فشار غیرقابل تحمل برخلاف میلشان مرتکب جرایم مالی و مرتبط مالی نگردند.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد