فایل صوتی مسئولیت اجتماعی دانشگاه – دکتر محمد فاضلی

0دانشگاه تعهد دارد به:

  •  تعهد به تولید ارزش عمومی
    – جوهره و اساس کردار دانشگاهی را جدی گرفته و زمینه‌های آموزش، پژوهش و روح آکادمیک (استقلال، آزادی آکادمیک و نقد کردن و تولید
  • دانش معتبر در آن رعایت می شود) در آن جدی است.
  •  تعهد به تولید دانشجوی متعهد
  •  تعهد به تحقیقات متعهد

 دانشگاه باید به این موارد توجه داشته باشد:
۱- توسعه محلی
۲- پایداری توسعه
۳- دانشگاه نسبت به سیاست‌های ملی و اثرش بر سطح محلی باید واکنش مسئولانه نشان دهد.
هدف نهایی دانشگاه ارتقا کیفیت زندگی (عینی و ذهنی) شهروندان است

 دانشگاه باید به این سه سوال پاسخ دهد:
۱- وجود دانشگاه در اجتماع میزبان، چه ظرفیت‌هایی برای کمک به ارتقای کمک به زندگی و توسعه پایدار در ایجاد کرده است؟
۲- دانشگاه چه سهمی در افزایش، مشارکت و هم‌افزایی نیروهای اجتماعی موثر بر جوانب حیات اجتماع محلی داشته‌است؟
۳- دانشگاه چقدر متفاوت از دیگر دانشگاه‌هایی هست که در بسترهای اجتماعی متفاوتی دارند؟

دریافت فایل صوتی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد