محمد زینالی اُناری

پژوهشگر فرهنگ عامه

onlineClass1 - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

دانشگاه و فقدان امور فرهنگی

پیش از این که کرونا بر جامعه‌ی ایرانی مستولی شود، زندگی روزمره در تمام عرصه ها جریان داشت. به زعم مشکلات عمومی مردم ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌هایی که دانشجویان در دانشگاه و زندگی شخصی خود احساس می‌کنند، یک شکل رسمی از...

usa war iran i1dspt - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

عملکرد پنهان تنش میان ایران و آمریکا

غائله ی تنش آمریکا علیه ایران در دو شب پیش بالا گرفت و به احتمال زیاد، یک مانور نظامی را در مرزهای آبی ایران شاهد بودیم. به نظر می رسد آمریکا خواسته دقت نظامی ایران را بسنجد و خوشبختانه دراین مورد آزمون خوبی ازخود نشان...

Iran revolution 1979 - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

کدام ایدئولوژی رفاهی؟

انقلاب ایران همراه بود با حضور ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های مختلفی که به‌دنبال طرح جامعه‌های آرمانی مدنظر خویش بودند. مارکسیست‌ها از یک‌سو و لیبرال‌ها از سوی دیگر و در این میان، اندیشه‌ورزان اسلامی همچون آیت‌الله طالقانی و شهیدصدر از قلب حرکت اسلامی به مباحث عدالت‌محور می‌پرداختند....

videoblocks young handsome iranian teenage boy in the streets outdoors soqy5tc3yx thumbnail full01 - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

از نسل حکمرانان تا نسل “گوشی لمسی” (از تابوی رابطه تا سرمایه مدنی)

از منظر کشمکش های نسل ها با جامعه، ورود به عاملیت و تشخص یابی شان، یک دسته بندی عینی و مشهود وجود دارد که می توان آن را از دهه پنجاه تا کنون به چهار دسته تقسیم کرد. البته این چهار دسته تقسیم بندی کاملی...

jonathan harrison 578506 unsplash - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

درباره روابط مبتنی بر تخاصم در اجتماع

شکل­ گیری رابطه میان دو نفر، اتفاق عجیبی نیست. رابطه­ ای که مبتنی بر «احترام»، «اعتماد»، «جاذبه» و احتمالا «سود» دوطرفه بوده و باعث شود هر دو فرد از این که با هم ارتباط برقرار کرده­اند، احساس هم­‌سرشتی و تعلق کنند. اگر این تعلق وجود...

gayumarth from the shahnameh of firdawsi - دانشگاه و فقدان امور فرهنگی - میدان دانشگاهیی, مسئولیت دانشگاه, کنشگری دانشجویی, کرونا, فندان امور فرهنگی, فقدان دانشگاه, فرهنگ دانشگاهی, ضعف دانشگاه مجازی, دانشگاه مجازی, تعطیلی دانشگاه, تاثیر کرونا بر دانشگاه, تاثیر کرونا بر آموزش, COVID-19

سرمایه فرهنگی همان قصه است

اغلب در مورد سرمایه فرهنگی، به صورت غلو آمیز و کلی صحبت می شود، آن را در اشیاء عتیقه، انسان های مهم و رشته های آکادمیک خلاصه می کنند. اما باید به آن به دید شفاف تری نگاه کنیم و ببینیم سرمایه ی فرهنگی واقعاً...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.