از نسل حکمرانان تا نسل “گوشی لمسی” (از تابوی رابطه تا سرمایه مدنی)

از منظر کشمکش های نسل ها با جامعه، ورود به عاملیت و تشخص یابی شان، یک دسته بندی عینی و مشهود وجود دارد که می توان آن را از دهه پنجاه تا کنون به چهار دسته تقسیم کرد. البته این چهار دسته تقسیم بندی کاملی ندارد، می توان آن را به صورت گروه هایی…

درباره روابط مبتنی بر تخاصم در اجتماع

شکل­ گیری رابطه میان دو نفر، اتفاق عجیبی نیست. رابطه­ ای که مبتنی بر «احترام»، «اعتماد»، «جاذبه» و احتمالا «سود» دوطرفه بوده و باعث شود هر دو فرد از این که با هم ارتباط برقرار کرده­اند، احساس هم­‌سرشتی و تعلق کنند. اگر این تعلق وجود نداشته…