علی ملک پور

علی ملک پور

iran revolution 1979 - ۴۰ درسی که تا ۴۰ سالگی انقلاب ایران آموختیم - چهل سالگی انقلاب, انقلاب ایران, انقلاب اسلامی ایران, انقلاب 57, انقلاب 1979, آزادی در ایران, آزادی

۴۰ درسی که تا ۴۰ سالگی انقلاب ایران آموختیم

"تاریخ" کلاس درس است، غیبت موجه یا غیر موجه از این کلاس زیان آور است! در این نوشته، 40 درس انقلاب را در چهل سالگی انقلاب، (به زعم نویسنده) خواهید خواند. درس‌های انقلاب ایران مردم همیشه بخشی از حکومت اند؛ بد یا خوب. انقلاب راه...

corruption - ۴۰ درسی که تا ۴۰ سالگی انقلاب ایران آموختیم - چهل سالگی انقلاب, انقلاب ایران, انقلاب اسلامی ایران, انقلاب 57, انقلاب 1979, آزادی در ایران, آزادی

مبارزه با فساد؛چرا و چگونه؟!

داستان فساد و مبارزه با فساد گسترده اداری و مالی در ایران داستانی مزمن و مکرر است. بر سر وجود و وسعت و عمق این پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر وجود دارد و مخاطب این متن از من نخواهد خواست که ...اول وجود...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

به دلیل تغییرات، نمایش بعضی صفحات مشکل دارد. لطفا اطلاع بدید

X