مرور در برچسب

پزشک زرتشتی

چگونه هم‌وطن باشیم

زوج جوان برای درد ساده پای بیمار مراجعه کردند ولی اسکن استخوان‌های کل بدن که شاید برای تشخیص علت درد مفصل پا ضرورت هم نداشت چیز…