تقی آزاد ارمکی

paradigm vs sociology engare.net  - پارادایم و جامعه شناسی - متاجامعه شناسی, متاتئوری, علوم اجتماعی, جامعه شناسی, تقی آزادارمکی, پارادایم, انگاره, paradigm

پارادایم و جامعه شناسی

اصطلاح Paradigm در فارسی بعنوان ‹‹نمونه›› (انگاره) ترجمه گردیده است. این اصطلاح در تاریخ علوم جایگاه خاصی دارد. و بدین خاطر بعنوان یک اصطلاح علمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این اصطلاح کمتر در گفتگوهای معمولی و روزمره بهره گیری می شود. در...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.