تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی

paradigm vs sociology engare.net  - پارادایم و جامعه شناسی - متاجامعه شناسی, متاتئوری, علوم اجتماعی, جامعه شناسی, تقی آزادارمکی, پارادایم, انگاره, paradigm

پارادایم و جامعه شناسی

اصطلاح Paradigm در فارسی بعنوان ‹‹نمونه›› (انگاره) ترجمه گردیده است. این اصطلاح در تاریخ علوم جایگاه خاصی دارد. و بدین خاطر بعنوان یک اصطلاح علمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این اصطلاح کمتر در گفتگوهای معمولی و روزمره بهره گیری می شود. در...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

به دلیل تغییرات، نمایش بعضی صفحات مشکل دارد. لطفا اطلاع بدید

X