ظرفیت‌های بی‌بدیل تعاونی‌های کشاورزی در مواجعه با بحران محیط‌ زیستی کمبود آب

کمبود آب، بحرانی است که روزبه‌روز به دامنه و عمق آن افزوده می‌شود و بیم آن می‌رود در صورت عدم مواجهه درست با این مسئله، خطرات انسانی، محیط زیستی و اقتصادی غیرقابل جبرانی را به‌دنبال بیاورد.