مرتظی مردیها

a dream deferred poem best of simile harlem by langston hughes brian townsend poetry project of a dream deferred poem - نئولیبرالیسم یا نئوچیز‌دیگر؟ - نقد نئولیبرالیسم, نظریه نئولیبرالیسم, نئولیبرالیسم فرهنگی, نئولیبرالیسم سیاسی, نئولیبرالیسم در ایران, نئولیبرالیسم ایرانی, نئولیبرالیسم, فرق لیبرالیسم با نئولیبرالیسم, ذهن, دولت, خشم, اقتصاد ایران, اقتصاد

نئولیبرالیسم یا نئوچیز‌دیگر؟

هر چند در این زمانه که تنگنای معیشت، سنگینی نفس‌سوز خود را روی ذهن و احساس مردم یله داده است، صحبت از مناقشه‌های ایدئولوژیک بسا که از سر بی‌دردی و ناهمدلی دیده و دانسته شود؛ باری، از آب گل‌آلود ماهی گرفتن بعضی و تشخیص‌های درد...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.