مرتظی مردیها

مرتظی مردیها

a dream deferred poem best of simile harlem by langston hughes brian townsend poetry project of a dream deferred poem - نئولیبرالیسم یا نئوچیز‌دیگر؟ - نقد نئولیبرالیسم, نظریه نئولیبرالیسم, نئولیبرالیسم فرهنگی, نئولیبرالیسم سیاسی, نئولیبرالیسم در ایران, نئولیبرالیسم ایرانی, نئولیبرالیسم, فرق لیبرالیسم با نئولیبرالیسم, ذهن, دولت, خشم, اقتصاد ایران, اقتصاد

نئولیبرالیسم یا نئوچیز‌دیگر؟

هر چند در این زمانه که تنگنای معیشت، سنگینی نفس‌سوز خود را روی ذهن و احساس مردم یله داده است، صحبت از مناقشه‌های ایدئولوژیک بسا که از سر بی‌دردی و ناهمدلی دیده و دانسته شود؛ باری، از آب گل‌آلود ماهی گرفتن بعضی و تشخیص‌های درد...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

به دلیل تغییرات، نمایش بعضی صفحات مشکل دارد. لطفا اطلاع بدید

X