خسرو شاکری (زند)

خسرو شاکری (زند) (۱۳۱۷–۹ تیر ۱۳۹۴) استاد بازنشستهٔ تاریخ مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در پاریس و محقق در زمینه گروه‌ها و اندیشه چپ بود. از وی کتاب‌های زیادی چون «جملهٔ انقلاب مشروطه» و «انکشاف سوسیال دموکراسی»، «میلاد زخم» دربارهٔ جنبش جنگل، کتابی دربارهٔ تقی ارانی، «اسناد سوسیال دموکراسی ایران» منتشر شده‌است.

tazahorat32 3 - تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران (پیش از انقلاب 57) - یک مه, کتاب جمعه, سوسیالیست, سوسیال دموکراسی ایران, سندیکای کارگری, سازمان مجاهدین, روز جهانی کارگر, رنجبران ایران متحد شوید, دموکراسی, خسرو شاکری, خزب توده, حزب کمونیست ایران, جنبش کارگری چیست, جنبش کارگری ایران, تکوین طبقه کارگر در ایران, پلخانف, پدر مارکسیسم روسیه, بایگانی مطبوعات ایران, اتحادیه‌های کارگری, آزادی

تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران (پیش از انقلاب ۵۷)

گفتن ندارد که هر گفتاری پیرامون تکوین و گسترش نهضت کارگری ایران می‌باید ضرورتاً از فروپاشی نظام سنتی جامعه ایران، نظام پیش‌سرمایه‌داری عصر قاجاریه، آغاز شود. آغاز فروپاشی نظام سنتی ایران را می‌توان به‌طور عام از اواسط دوران قاجار دانست که طی آن، نفوذ اقتصاد...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.