کرم حبیب‌پور گتابی

کرم حبیب‌پور گتابی

استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

Social policy in uk - سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان - متن, گفتمان سیاست اجتماعی, گفتمان, کرم حبیب‌پور گتابی, کردار گفتمانی, صورت‌بندی, سیاست اجتماعی, سیاست, دستگاه ایدئولوژیک, حکومت, تحلیل انتقادی

سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

بازشناسی مفاهیم و شناخت درستِ دلالت ضمنی آنها، یکی از پیش‌شرط‌های کاربست آنان در بافت‌های گوناگون است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و نظری، ضمنِ به‌پرسش‌گرفتنِ تعاریف متعارف از سیاست اجتماعی، با رویکرد تحلیل انتقادی، سیاست اجتماعی را تلفیقی از متن و گفتمان معرفی و...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.

به دلیل تغییرات، نمایش بعضی صفحات مشکل دارد. لطفا اطلاع بدید

X