کرم حبیب‌پور گتابی

استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

Social policy in uk - سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان - متن, گفتمان سیاست اجتماعی, گفتمان, کرم حبیب‌پور گتابی, کردار گفتمانی, صورت‌بندی, سیاست اجتماعی, سیاست, دستگاه ایدئولوژیک, حکومت, تحلیل انتقادی

سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

بازشناسی مفاهیم و شناخت درستِ دلالت ضمنی آنها، یکی از پیش‌شرط‌های کاربست آنان در بافت‌های گوناگون است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و نظری، ضمنِ به‌پرسش‌گرفتنِ تعاریف متعارف از سیاست اجتماعی، با رویکرد تحلیل انتقادی، سیاست اجتماعی را تلفیقی از متن و گفتمان معرفی و...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.