آنچه امروز به‌عنوان عدالت اجتماعی مدنظر است با آنچه در اوایل انقلاب مطرح بود، تفاوت‌هایی دارد. در برهه اوایل انقلاب، تصویری که مردم از عدالت اجتماعی داشتند، بیشتر جنبه‌‌های هیجانی داشت. واقعیت این است که در آن برهه برداشت‌ها از عدالت، حالتی ایده‌آل‌‌گونه داشت و چندان با واقعیت‌های کشور و جامعه…
ادامه نوشته