علی شکوری

دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشگاه تهران

welfare - تعارض‌ها جای سیاست‌گذاری رفاهی نشسته‌اند! - قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی, علی شکوری, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری, رفاه اجتماعی, دکتر علی شکوری, تامین اجتماعی, برنامه ریزی رفاهی

تعارض‌ها جای سیاست‌گذاری رفاهی نشسته‌اند!

نظام رفاهی کارآمد، هدف و آرمانی مشترک میان تمام ساخت‌های سیاسی و اجتماعی است. نظامی که از رهگذر آن، تور ایمنی حداکثری و گسترده بر سر آحاد جامعه پهن می‌شود و اجتماع انسانی بسته به موقعیت‌ها و شرایطی که پیش می‌‌آید از مزایایی بیمه‌ای و...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.