احمد بخارایی

جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

deviding - گسل ها در جامعه مدنی ایران - گسل, دموکراتیک, حوزه سیاسی, جامعه مدنی, بحران ایران, بحران اجتماعی, احمد بخارایی

گسل ها در جامعه مدنی ایران

در طول چهار دهه اخیر در ایران شاهد تغییراتی بوده‌ایم که یکی از آنها تغییر در گروه‌های مرجع است. در سال‌های نخستین پس از انقلاب ۵۷، روحانیون و گروه‌های مذهبی از مشروعیت نسبی برخوردار بودند و تا پایان جنگ ایران و عراق این پدیده جاری...

hopeless - گسل ها در جامعه مدنی ایران - گسل, دموکراتیک, حوزه سیاسی, جامعه مدنی, بحران ایران, بحران اجتماعی, احمد بخارایی

ناامیدی اجتماعی؛ پیامد و چرایی؟

گفته‌شده‌است که «رؤیاها» برای روان، مانند اکسیژن برای ریه‌ها هستند که اگر به سمت آنها برویم هورمون‌های شادی آزاد خواهند‌شد و با نادیده گرفتن آنها احساسات بد را تقویت کرده‌ایم. البته این معنا در حوزه روان‌شناختی است اما در حوزه جامعه‌شناختی، «رؤیا» معادل «انتظار» است...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.