دانلود ماهنامه قلمرو رفاه ۳۸

GhalamroRefah 38 engare.net

شماره جدید این ماهنامه تحلیلی سیاستگذاری اجتماعی، با سرمقاله‌ای به قلم متین غفاریان سردبیر نشریه با موضوع راهبردهای اجتماعی رویارویی با اعتراضات صنفی آغاز می‌شود و در صفحات نخست، به بررسی چرایی دغدغه و نگرانی فعالان کارگری و بازنشستگان نسبت به مصوبه مجلس و حمایت دولت از واریز حق بیمه سهم درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی به خزانه و تبعات احتمالی آن می‌پردازد.

«۴ باور اشتباه درباره تامین‌اجتماعی» عنوان گزارش دیگری است که در صفحات نخست این ماهنامه منتشر شده است. نویسنده این گزارش با یادآوری باورهایی چون: «تامین‌اجتماعی، تحت حمایت دولت است»؛ «بنگاهداری باعث بحران در تامین‌اجتماعی شده است»؛ «صندوق‌های بازنشستگی باید تجمیع شوند» و «دولت می‌تواند ورشکستگی احتمالی تامین‌اجتماعی را جبران کند» دلایلی برای اشتباه بودن این باورها ارائه کرده و به تجربه دیگر کشورها در این زمینه، نگاهی انداخته است.

«ورای حداقل» عنوانی است که دست‌اندرکاران ماهنامه در این شماره برای پرونده‌ای انتخاب کرده‌اند که به موضوع تاثیرات اجتماعی و اقتصادی افزایش دستمزدها بر مبنای تجربیات جهانی پرداخته است. در مقدمه این پرونده ویژه می‌خوانیم: «در پرونده سیاست دستمزدی سعی کرده‌ایم با نگاهی به آمار و ارقام موجود و رسمی، نوری بتابانیم بر روندهای حاکم بر سیاستگذاری دستمزد نیروهای کار در سالیان اخیر. همچنین نگاهی کرده‌ایم به اقتصاد سیاسی حداقل دستمزد در ایران تحت عنوان دستمزدهای فقیرانه کارگران. در نهایت سعی کرده‌ایم معیاری برای تعیین حداقل دستمزد ارائه دهیم که برگرفته از تجارب جهانی است. این معیار همان موضوع درآمد پایه است که علاوه بر نیازهای اولیه، سایر مایحتاج و نیازهای نیروهای کار و خانواده های کارگران را نیز تحت پوشش قرار دهد.»

در بخش اقتصاد این شماره از ماهنامه قلمرو رفاه نیز همزمان با تحولات جدید جهانی پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام و تهدید رئیس‌جمهور این کشور به اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، گزارشی درباره دستاوردهای برجام پیش‌روی خوانندگان نشریه قرار گرفته که نویسنده گزارش با نگاهی به آمارهای رسمی سعی کرده است به این پرسش پاسخ دهد که پس از امضای برجام به‌رغم برخی مخالفت‌های داخلی و خارجی، چه تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور روی داد و فروپاشی احتمالی این توافق بین‌المللی، چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟

برخی دیگر از عناوین مطالب شماره ۳۸ ماهنامه قلمرو رفاه:

مطالعه آنلاین و دانلود:

خروج از نسخه موبایل