فقط به شما ربط دارد

فردین علیخواه

pexels photo 259165 1

اردوغان پس از آنکه لیر ترکیه مجددا ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد در جمع هواداران خود گفت: آنها؛ یعنی امریکا، دلار دارند و ما هم خدا را داریم…

عوام فریبی، خرج کردنِ امور مقدس، سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم، و پیش چشم مردم خود را آدمی معتقد جلوه دادن، در راستای منافع شخصی و با هدف لاپوشانی ضعف های مدیریتی و ناکارآمدی، کراواتی و غیرکراواتی نمی شناسد. خاورمیانه همیشه مستعد ظهور چنین اشخاصی است.

یک یا چند ماه دیگر و پس از آنکه ترکیه در خصوص برخی منافع مشترک با امریکا به توافق رسید این جمله به این شکل تغییر خواهد یافت: آنها خدا دارند و ما هم خدا داریم. ما اشتراکات فرهنگی و اعتقادی بسیاری داریم که باید قدر آنرا بدانیم.

دقیق یادم نیست که چند سال پیش بود ولی به یاد دارم که یکی از نویسندگان متن سخنرانی های جورج بوش استعفاء کرده بود. دلیلش آن بود که بوش در یکی از سخنرانی هایش از کلمه شیطان استفاده کرده بود و نویسنده متن سخنرانی اعتراض داشت چرا که اولا معتقد بود او کلمه شیطان را در متن سخنرانی نیاورده است و دوم آنکه برای اهداف سیاسی و منافع حزبی از امور مقدس خرج نکنید.

بله آقای اردوغان کاهش ارزش لیر در مقابل دلار ربطی به خداوند ندارد. فقط به شما ربط دارد. فقط شما. آدرس غلط ندهید و پشت خداوند پنهان نشوید.

خروج از نسخه موبایل