نشریه علمی تخصصی سرونامه شماره ۱ | پرونده ویژه مهاجرت

گاه‌نامه‌ی علمی تخصصی علوم اجتماعی

Sarvnameh1

شماره نخست سرونامه، گاه‌نامه‌ی علمی تخصصی علوم اجتماعی به سردبیری سورن مصطفائی در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد. این نشریه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی منتشر می‌شود. این شماره به مهاجرت اختصاص دارد.

فهرست یادداشت‌های منتشر شده در این شماره:

علوم اجتماعی
نگاهی به فرآیند اجتماعی مهاجرت
بر اصول هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی مهاجرت به فصل مشترک نرسیدیم

شهر
شبکه‌های اجتماعی مهاجرین

جنسیت
مهاجرت و فرار از کلیشه‌های جنسیتی

دانشگاه
خیال مهاجرت و دانشجویان علوم اجتماعی

زندگی روزمره
مهاجرت، غربت یا قربت

ادبیات
بُعد بی‌زوال کلمات: نگاهی به شاهرخ مسکوب در سال‌های دور از وطن

سینما
نگاهی گذرا به مهاجرت با خوانشی از چند اثر سینمایی
آب، فرودستان و مهاجرت

 

دانلود و مطالعه آنلاین نشریه سرونامه

خروج از نسخه موبایل