گزارش تصویری نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران

نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران، روز دوشنبه در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این نشست دکتر روزبه کردونی، مدیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی، دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رییس دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی به نقد و بررسی کتاب پرداختند و دکتر معصومه قاراخانی، هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده کتاب نیز توضیحاتی در مورد اثر دادند. این برنامه با با همکاری مشترک بین انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی و گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. گزارش تکمیلی نشست منتشر می‌شود.

گزارش تصویری:

دکتر معصومه قاراخانی، نویسنده کتاب

دکتر روزبه کردونی

دکتر روزبه کردونی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی
دکتر فرشید یزدانی

دکتر سعید وصالی

دکتر سعید وصالی
دکتر معصومه قاراخانی، نویسنده کتاب

 

 

 

 

 

خروج از نسخه موبایل