دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا

EghtesadENahadGara 1

نهادها بخش گسترده‌ای از زندگی اقتصادی انسان‌ها هستند که در شاخه‌های متعددی از علم اقتصاد به آنها توجه می‌شود. در این کتاب خواهیم گفت که نهادها شامل همه قواعد اجتماعی و جریمه‌ها می‌شود تا به این ترتیب تعاملات اقتصادی با مخاطره کمتر و پیش‌بینی‌پذیری بهتر به انجام برسد. از این رو مبادله‌ها آسان‌تر می‌شود و رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد.

نهادها همواره در نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری اقتصادی – مثلا برای اصلاح نواقص بازار از قبیل آثار بیرونی و سوءاستفاده از قدرت بازار با توسل به قوانین و مقررات حکومتی – به کار رفته‌اند. (از مقدمه کتاب)

این کتاب دارای چهار بخش است: مقدمه، نظریه، کاربرد در ساختارهای سازمان دهی خصوصی و کاربرد در ساختارهای سازمان دهی عمومی. در بخش نخست مبانی اقتصاد نهادگرا را ذکر کرده و به شکل ساده خواننده را با چارچوب نگرش در این حوزه آشنا می کند. در بخش دوم چارچوب نظری را مفصل تر مطرح کرده، با توجه به شیوه نگرش در اقتصاد نهادگرای جدید و اقتصاد نهادگرای اولیه، هردو رویکرد ایستا و پویا را بررسی می کند. چون مبادلات اقتصادی در واقع کانون اقتصاد نهادگرا محسوب می شوند، بخش عمده ای از بحث را به ساختارهای سازمان دهی اختصاص داده است. در بخش سوم و چهارم رویکردهای نظری این حوزه را به ترتیب در بررسی ساختارهای حکمرانی خصوصی و عمومی به کار می برد.

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مؤلفان :  آنت ون دن برگ،   آنتون اسپیتهوون، جان گروینوگن
مترجم : آقای اصلان قودجانی
دانلود و مطالعه آنلاین:

[wp-embedder-pack url=”https://www.dropbox.com/s/qey7jgluipyvca6/Eghtesad%20Nahadgara.pdf?dl=1″ width=”100%” height=”400px” download=”all”][/wp-embedder-pack]

خروج از نسخه موبایل