برچسب: وضعیت اقتصاد

aj yorio 153975 unsplash - هم نگرانی - وضعیت اقتصاد, نگرانی اقتصادی, معلم, کاسب, کارگر, بیکاری

هم نگرانی

جمشید کارگر است. اوضاع تولید کارخانه خوب نیست. او نگران شغل خود است. نمی داند اگر بیکار شود چه بکند. ...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.