مرور در برچسب

فرهنگ

عقلانیت و عقل

متفکران روشنگری ادعا داشتند که ذهن بشر و جامعه بشری به اندازه سایر عملکردهای طبیعت عقلانی است و همانقدر تابع منطق علمی است. تاریخ…

طبقه

اصطلاح طبقه به معنای اجتماعی بر گروه‌های بزرگی دلالت می‌کند که در میان آنها توزیع نابرابر کالاهای اقتصادی و/ یا تقسیم نابرابر…