مرور در برچسب

خاطرات

مهر که می‌آید

مهر كه مي‌آيد به سن و سالت نگاه نمي‌كند، تفاوتي نمي‌كند چه‌ كاره‌اي و چند سال از درس و مدرسه‌ات گذشته. بي‌آنكه بخواهي تو را با خود…