مرور در برچسب

جامعه شناسی محرم

عاشورا و چگونگی ما

سال‌هاست که با آمدن ماه محرم، چندین پرسش هم به سراغ من می‌آید. از خود می‌پرسم: چرا عاشورا و هزار سال عزاداری برای امام حسین(ع) و…