مرور در برچسب

توماس پیکتی

ریشه‌های نابرابری

توماس پیکتی در کتاب «اقتصاد نابرابری» به تشریح این مساله می‌پردازد که منشاء نابرابری دستمزد و نابرابری سرمایه چیست؟ و چرا این…