مرور در برچسب

تجاری سازی

بیراهۀ آموزش و پرورش

به‌بیان مایکل والزر «عدالت در معنای تحت‌اللفظی‌اش آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن». این واقعیت در بسیاری از برنامه‌ها و…