مرور در برچسب

بودجه عموم یدولت

پزشکان: مسئول و قربانی

یکم شهریور روز پزشک است. این روز را به همه پزشکان تبریک می‌گویم، اما ترجیح می‌دهم به جای صرفاً تجلیل از پزشکان با نقد نظام سلامت،…