مرور در برچسب

The Revolving Door

پدیده «درب گردان» به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس میباشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد…
ادامه نوشته