مرور در برچسب

SUICIDE

کار دورکیم کاملترین جامع ترین و پر نفوذترین نظریه اجتماعی خودکشی است. استدلال دورکیم این بود که نظم و انسجام نرخ های خودکشی واقعیتی اجتماعی است که با میزان ادغام و همبستگی افراد و نظارت و کنترل نیروهای اخلاقی زندگی جمعی بر آنها تبیین می‌شود. خودکشی خودخواهانه و دیگر خواهانه به ترتیب از ادغام نشدن…
ادامه نوشته