مرور در برچسب

slacktivist

اسلکتیویست‌ها چه کسانی هستند؟ (اینفوگرافیک)

اسلکتیویسم (slacktivism) که به "مبارزه از زیر لحاف" هم معروف است، به فعالیت‌های مجازی‌ای اطلاق می‌شود که در کاربر احساس رضایت کاذب از انجام عملی مثبت را برمی‌انگیزاند. کارشناسان رسانه در توصیف فعالیت‌های اسلکتیویستی می‌گویند که کاربران با…