مرور در برچسب

Poor Economics

چرا مردم فقیر کمتر آینده نگر هستند؟

جواب اين سوال بسيار مهم است. چون نه تنها نشان مي دهد كه چرا فقرا كمتر به آينده فكر مي كنند، بلكه دليل أصلي ماندگاري فقرا در دام فقر( Poverty Trap ) نيز تا حدودي به اين موضوع وابسته است. جواب اين سوال در كتاب Poor Economics يا اقتصاد فقير…