مرور در برچسب

NGO

فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی به همت انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی علامه برگزار شد. در این نشست رضا امیدی به آسیب‌شناسی سیستم مدیریتی کشور در حل مسائل اجتماعی پرداخت و مواردی چون نداشتن…