مرور در برچسب

JUDAISM

نظام عقیدتی یهودیت در آغاز فقط با یک عقیده - خدای واحد- پدیدار شد و با گذشت زمان این عقیده را با افزودن احکام اخلاقی کامل کرد ، به این معنا که ابتدا فقط حکم به پرستش خدای واحد بود و سپس، از طریق وحی و عهد، مجموعه ای از قوانین بی‌زمان( تورات) را پدید آورد که بنی اسرائیل بر مبنای تجربه آزادی و هجرت آن…
ادامه نوشته