مرور در برچسب

informalization

مسیر تمدن به‌سوی آسان‌گیری است

شاید شما هم در فیلم‌ها یا در دنیای واقعی با زوج‌های پا به سن گذاشته‌ای مواجه شده باشید که نام خانوادگی همدیگر را صدا می‌زنند/ کودکان را در عکس‌های قدیمی دیده باشید که علاوه بر آنکه دقیقاً مانند پدرانشان کت‌وشلوار پوشیده‌اند شق‌ورق…