مرور در برچسب

Gesellschaft

تفاوت جامعه و اجتماع

اجتماع و جامعه Gemeeinschaft و Gesellschaft یا گمین شافت (اجتماع) و گسل شافت (جامعه) از ابداعات فریناند تونیس جامعه‌شناس آلمانی است.اجتماع (Community) نامى است که بر زندگى گروهى که در یک منطقه جغرافیائى مشترک، سکونتى نسبتاً با دوام…