مرور در برچسب

Gemeeinschaft

اجتماع و جامعه Gemeeinschaft و Gesellschaft یا گمین شافت (اجتماع) و گسل شافت (جامعه) از ابداعات فریناند تونیس جامعه‌شناس آلمانی است.اجتماع (Community) نامى است که بر زندگى گروهى که در یک منطقه جغرافیائى مشترک، سکونتى نسبتاً با دوام دارند، اطلاق مى‌گردد. تونیس، اجتماع را هم‌زیستى صمیمانه، خصوصى…
ادامه نوشته