مرور در برچسب

fight against corruption

الزاماتِ مبارزه با فساد

مبارزه با فساد، پیش از هر چیزی یک امرِ《اخلاقی و فرهنگی》است. مادامی که در برخوردِ با فاسد یا متخلف، دلبستگی‌هایِ خویشاوندی و جناحی به میان بیاید و مانع از اقدام شود، با سفت و سخت‌ترین قوانین و در هر ساختار سیاسی و حقوقی، امکانِ فساد، منتفی…