مرور در برچسب

eva braun

«حوّا، حالا وقت خودکشی‌ست!»

عجیب است اگر نام همسرِ «آدمی» که باعث مرگ میلیون‌ها نفر شده است، «حوّا» باشد؟ عجیب است اگر زن و مردی امشب ازدواج کنند و فردا خودکشی کنند؟ در عصر ادیان سیاسی و ایدئولوژی‌های توتالیتر هیچ‌چیز عجیب نیست، حتا مورد زنی چون «اِفا براون»... حوا…