مرور در برچسب

مسائل جنسی

ایران خبر و سایتهای خبری دیگر به نقل از مرکز مطالعات تحقیقات زنان حوزه علمیه قم نوشته اند که: ۱۳ میلیون مجرد قطعی، چهار میلیون زن بیوه، ۳.۲ میلیون پسر ۱۵ تا ۲۰ سال در جامعه وجود دارند و در مجموع ۲۰ میلیون نفر در کشور برای تامین نیاز جنسی خود دچار مشکل هستند. از سوی دیگر در سال ۹۶ حدود ۱.۴ درصد پسران…
ادامه نوشته