مرور در برچسب

فساد مالی در ایران

اولین نیاز و پیش‌شرطی که هم به حل فساد و هم به توسعه شفافیت کمک می‌کند، این است که ساختارهای فسادزا از بین برود. یعنی سیاستگذاری‌های دولتی، به گونه‌ای نباشد که خود سرمنشأ و عامل ایجاد فساد باشد. در مقابله با فساد یک راه این است که ما سیاست‌های فسادزا را از بین ببریم و راه سخت‌تر این است که ما در…
ادامه نوشته