مرور در برچسب

#فرزندت_کجاست؟

تسلیم پوپولیسم نشویم (در نقد کمپین #فرزندت_کجاست؟ )

هفته گذشته ۵،۶رسانه مختلف در ارتباط با کمپین «فرزندت کجاست؟» تماس گرفتند. به همه‌شان پاسخ دادم فرزندانم کجا هستند و چه می‌کنند. درعین‌حال نظر منفی‌ام نسبت به آن کمپین با تعجب همه‌شان روبرو شد. یکی از آن‌ها آقای کاجیان از روزنامه آفتاب بود…