مرور در برچسب

#فرزندت_کجاست؟

هفته گذشته ۵،۶رسانه مختلف در ارتباط با کمپین «فرزندت کجاست؟» تماس گرفتند. به همه‌شان پاسخ دادم فرزندانم کجا هستند و چه می‌کنند. درعین‌حال نظر منفی‌ام نسبت به آن کمپین با تعجب همه‌شان روبرو شد. یکی از آن‌ها آقای کاجیان از روزنامه آفتاب بود که توضیحات مفصلی به ایشان دادم. یکی دیگر از آن‌ها خانمی از…
ادامه نوشته