مرور در برچسب

سیاسی

مفهوم بیگانگی (آلیناسیون) یا از خود بیگانگی انسان در وجوه متفاوت آن، بیگانگی از خود، بیگانگی از طبیعت و بیگانگی از انسان‌ها؛ از مفاهیم کانونی نظریات کارل مارکس (فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی) است که البته در اندیشه سیاسی و فلسفی پیش از او نیز سابقه شایان توجهی داشته است. بدنه اصلی دیدگاه‌های…
ادامه نوشته
مواجه‌شدن با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به عبارت بهتر، دور جدید تحریم‌های آمریکا که بنا بر شواهد و قرائن از شدت بیشتری نسبت به دور قبلی تحریم‌های آمریکا و غرب و سازمان ملل -که تجربه رویارویی با آن‌ها داریم- برخوردار است، نیازمند سطح حداکثری از سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی است که باید حول محور منافع…
ادامه نوشته
ا انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه برگزارمی‌کند: نشست تبعات جامعه شناختی رویدادهای سیاسی-امنیتی خاورمیانه « مطالعه موردی:شمال سوریه-عفرین» با حضور:اردشیر پشنگ : پژوهشگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار حسین محمد‌زاده:…
ادامه نوشته