مرور در برچسب

سیاست اجتماعی

آموزه‌های هدفمندی یارانه‌ها برای سیاست‌گذاری اجتماعی

در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی هیچ موضوعی به اندازه هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه سیاست‌گذار نبوده است. از اواسط دهه 1360 تا آغاز دهه 1390 این مفهوم به اشکال مختلف مطرح شده است. در همه این سال‌ها سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کوشیده‌اند تا آنچه…

از سیاست‌گذاری اجتماعی غافلیم

برنامه‌ریزی در ایران، پدیده‌ای مدرن است که وارد جامعه نیمه‌مدرن و نیمه‌سنتی ایران شده و گرفتار همان مشکلات و مسائلی شده که دیگر پدیده‌های مدرن هم با آن روبه‌رو شده‌اند. با همه تفاسیری که درباره برنامه‌ریزی در ایران گفته می‌شود، کشور ما از…

چالش‌های حکمروایی در حوزه رفاه‌ و‌ بازنشستگی

تعویض و جابه‌جایی اعضای کابینه و جلسه‌های رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در تاریخ مجلس، همیشه برای برخی حوزه‌های پرچالش امیدوارکننده است. امید به اینکه دستورکار و برنامه‌ای ارائه و شنیده شود و بعد هم با صدور صلاحیت و مجوز مجلس به مجری، تاریخ…

سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و نهادهای غیررسمی

توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به‌منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان‌های صاحب‌قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است…

آیا NHS بهترین سیستم بهداشت و درمان در دنیا است؟

NHS خدمات سلامت ملی (National Health Service) بیش از هر نهاد دیگری مایه فخر و مباهات مردم بریتانیا است. در نظرسنجی اخیر به مناسب هفتاد ساله شدن این نهاد، بیش از دوسوم شرکت‌کنندگان تاسیس آن را بزرگترین دستاورد بریتانیا می‌دانند.

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل نهم)

فرهنگ و رسانه ها فرهنگ: از فرهنگ براي شكل دادن به فرهنگ استفاده مي كنيم:محملي است كه با خود كار مي كند. هر تعريفي از آن، خود، از لحاظ فرهنگي تعريفي جدا مي يابدو، بنابراين، در معرض مناقشه اي بي پايان قرار مي گيرداين اصطلاح دست كم براين…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل هفتم)

روانشناسی های اجتماعی ، عواطف ، تن های آدمی در این فصل به سه ساحت اساسی از نفس می پردازیم : روان ، عواطف و بدن . 1-    روانشناسی اجتماعی : زیگلر و همکارانش (2002) از مجموعه ای از متون نوروفیزیولوژی ، روانشناسی کودک ، علوم اجتماعی و سیاست…