مرور در برچسب

رفاه اجتماعی

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانسته است نسبت به اتخاذ تدابیر و جهت‌گیری‌های روشن و عملیاتی برای خدمت…
ادامه نوشته
شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این شماره عبارتند از:سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ خبرهای…
ادامه نوشته