مرور در برچسب

رفاه اجتماعی

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانسته است نسبت به اتخاذ تدابیر و جهت‌گیری‌های روشن و عملیاتی برای خدمت…
ادامه نوشته
شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این شماره عبارتند از:سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ خبرهای…
ادامه نوشته
در سال‌های گذشته ظاهرا نظام سلامت برنامه‌های تغییر و تحول را پیشه کرده، اما به نظر می‌رسد، این تحولات منتج به نتیجه نشده و از قضا در مواردی فشارهای بیشتری هم به جامعه هدف این طرح‌ها وارد شده است. تحول پزشکی از طبیب حاذق یا حکیم‌باشی به کلینیک که محور اصلی تحولات جهانی این حوزه بوده، در ایران به طور…
ادامه نوشته