مرور در برچسب

دانلود

درسگفتار مسئولیت اصحاب رسانه در شرایط بحرانی؛ امید و تاب آوری اجتماعی (صوتی)

 مؤسسه مردم‌نهاد رحمان که در زمینه کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکردی علمی و مطالعاتی فعال بوده و خود را متعهد به کنش‌گری فعالانه در زمانه حساس کنونی می‌داند، پس از برگزاری همایش امید اجتماعی در ایران (زمستان 96)، در گام دوم…

دانلود فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی، یک دایره‌المعارف مشروح و مفصل است درباره هرآنچه می خواهید از مارکسیسم بدانید. کتاب راهنمایی جامع و فراگیر درباره موضوعات بنیادین مارکسیسم است برای آنهایی که می خواهند مارکسیسم را بهتر بشناسند و مکتب های فکری که…