مرور در برچسب

دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

حلقه رفاه، گفت‌وگویی است پیرامون ضرورت سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی در ایران که هر هفته برگزار می‌شود. جلسه اول: چرا رفاه اجتماعی؟ مرتضی پرویزن دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی سه‌شنبه، 23 مهر 97، ساعت 12 تا 14 مکان: دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، دفتر انجمن‌های…
ادامه نوشته
خانواده در ایران به کجا رسیده که در برخی مواقع فجایع در درون آن بروز می‌کند؟ در فرهنگ ما بروز فجایع و هر گونه عصبیت در درون خانواده نشان دهنده بروز اتفاقات ناخوش آیند در بین افراد جامعه و خانواده به عنوان کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین پایگاه اجتماعی است. اینکه چه عواملی باعث بروز مسائلی همچون دعواهای…
ادامه نوشته