مرور در برچسب

جامعه شناسی

اگر بین سه دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری یک دانشجوی علوم اجتماعی، روابط و نسبت‌های منسجمی برقرار کنیم، آن‌گاه می‌توانیم به تولد پژوهشگرانی حرفه ای امیدوار باشیم. درغیراین‌صورت، افراد مقاطع تحصیلی را بدون این که هر مرحله ادامۀ منطقی مرحلۀ پیش باشد، طی خواهند کرد که نتیجۀ آن ازدیاد…
ادامه نوشته
دایاسپورا یا دوری از وطن به تجربه ای آشنا و فراگیر در متن جامعه معاصر بدل شده است و توجه گفتمان های (آکادمیک، غیر آکادمیک)،  بازنمایانه و سیاستی فزاینده ای را به خود جلب کرده است. چرخه ای از عوامل و زمینه های زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی و تکنولوژیک به جابجایی توده های انسانی از سرزمینی به سرزمین…
ادامه نوشته
گفتگوی جهانی مجله اینترنتی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی (ISA) است. اولین شماره در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک خبرنامه آغاز شد. گفت و گوی جهانی اکنون ۵ بار در سال به ۱۷ زبان نمایش داده می شود. این نشریه به عنوان پلی برای ارتباط بین تمامی اعضای انجمن به حساب می‌آید. به دلیل اهمیت بالای این نشریه، تصمیم…
ادامه نوشته