مرور در برچسب

تعریف سیاستگذاری اجتماعی

شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این شماره عبارتند از:سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ خبرهای…
ادامه نوشته