مرور در برچسب

انگاره

ضرورت ایجاد تور رفاه اجتماعی

موضوع دستگاه‌های رفاهی در سراسر جهان، تضمین حداقل نیازهای اساسی است و از آنجا که تامین حداقل نیازهای اساسی و رفاه اجتماعی پدیده‌ای بین‌الاذهانی است و مهمتر آنکه تامین منافع و نیازهای هر قشری با قشر دیگر تعارض دارد، گفت‌وگوی اجتماعی شیوه…

درسگفتار مسئولیت اصحاب رسانه در شرایط بحرانی؛ امید و تاب آوری اجتماعی (صوتی)

 مؤسسه مردم‌نهاد رحمان که در زمینه کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکردی علمی و مطالعاتی فعال بوده و خود را متعهد به کنش‌گری فعالانه در زمانه حساس کنونی می‌داند، پس از برگزاری همایش امید اجتماعی در ایران (زمستان 96)، در گام دوم…

چرا زنان خشونت را تحمل و تایید می کنند؟

در طول تاریخ به اشکال مختلف بد رفتاری و خشونت نسبت به زنان وجود داشته که در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی تجربه می شود به گونه ای که به عنوان یکی از جرایم رایج اجتماعی و از مشکلات اجتماعی در جهان امروز به حساب می آید. معمولا خشونت- عملی با…

علوم اجتماعی به مثابه سدی در برابر خشونت

همۀ جوامع با مسئلۀ خشونت مواجهند. صرف نظر از این که آیا ساختمان ژنتیکی نوع بشر را مستعد اعمال خشونت می‌سازد یا نه، وجود این امکان که بعضی افراد اعمال خشونت خواهند کرد، هر گروهی را با یک مسئلۀ کلی مواجه می‌سازد. هیچ جامعه‌ای مسئلۀ خشونت را…

پارادایم و جامعه شناسی

اصطلاح Paradigm در فارسی بعنوان ‹‹نمونه›› (انگاره) ترجمه گردیده است. این اصطلاح در تاریخ علوم جایگاه خاصی دارد. و بدین خاطر بعنوان یک اصطلاح علمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این اصطلاح کمتر در گفتگوهای معمولی و روزمره بهره گیری می…

انگاره (پارادایم)

انگاره (پارادیم )یک چهارچوب اندیشه ای یا الگومندانه جهت درک و سازماندهی پدیده های طبیعی یا اجتماعی و متشکل از یک یا مجموعه ای از اندیشه ها، نظریه ها، مکتب ها و غیره است که به ما این امکان را می دهد نظام های فکری، نظریه ای الگویی و غیره را…