مرور در برچسب

انگاره اجتماعی

 مؤسسه مردم‌نهاد رحمان که در زمینه کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکردی علمی و مطالعاتی فعال بوده و خود را متعهد به کنش‌گری فعالانه در زمانه حساس کنونی می‌داند، پس از برگزاری همایش امید اجتماعی در ایران (زمستان 96)، در گام دوم تصمیم دارد برای اهالی رسانه مباحثی را پیرامون موضوع «مسئولیت…
ادامه نوشته